googlebe7c5e884b9235f0.html

Författarbesök och skrivarverkstad för 8-12 åringar.

Författarbesök skapar läs- och skrivlust!

Passar skolans år 2-6
Under ett författarbesök som varar en lektionstimme, en dubbeltimme eller storsamling kan jag till exempel:
- berätta om mina böcker och hur jag får mina idéer
- visa vad som behövs för att skapa en berättelse med början, mitten och slut
- improvisera tillsammans med barnen - skapa skrivlust!
- berätta om samarbetet mellan författare och illustratör
- läsa ur en kommande bok

Skrivarverkstad utvecklar språk, tanke och fantasi. 
Känslan kommer först sedan orden. Under ett författarbesök med en enstaka skrivarverkstad eller under en serie återkommande tillfällen, improviserar jag tillsammans med barnen. Genom  inlevelse kan de få fatt på sina egna tankar och inre bilder och börja uttrycka dem i ord. Ett skapande skrivande för en delaktig och skrivande klass som går att utveckla i alla riktningar; spänning, acition eller något helt annat. 

Skapande skola - improvisera och skriv tillsammans!
Passar skolans år 3-6
Dubbeltimme för eleverna och mini-workshop för pedagogerna

Vid ett författarbesök under en dubbeltimme visar jag utifrån en av mina böcker hur en berättelse kan byggas upp. Sedan improviserar vi tillsammans och skapar grunderna till en berättelse med början, mitten och slut. Jag ställer författarfrågor och eleverna bestämmer innehållet. Alla blir delaktiga och skrivarlusten väcks.
Uppföljningsövningar till klassens pedagog ingår.

Skapande skola - Författarens verktygslåda
Passar skolans år 3-6
Istället för ett enstaka författarbesök; en skrivarverkstad uppdelad på tre dubbeltimmar (90-100 minuter) med viss tid emellan. Passar utmärkt inom ramarna för Skapande skola. Kan även genomföras som skrivarverkstad under en dag på biblioteket.
Skriva ska man göra för att man tycker det är roligt. Ändå är det lätt att bli sittande utan att komma igång. Under skrivarverkstad Författarens verktygslåda undersöker vi tillsammans berättandet och tittar på olika verktyg; ord, fantasi, språkkänsla och idéer. Klassen kan med fördel läsa någon av mina böcker i förväg och fundera på vilka "författarknep" jag har använt. Jag kan då återknyta och berätta om bokens tillkomst, från första idé till planering, skrivande och illustrationer. Genom olika övningar, både enskilt och i grupp hittar vi sätt att skapa levande texter. Eleverna producerar flera kortare och längre texter.

Boka  via Författarförmedlingen eller kontakta mig direkt.
 

En lärare berättar.

Gylke Eriksson, lärare vid Fredriksbergsskolan i Västerås berättar om hur vi arbetade med Skapande skola projektet  En skrivande skola

Några barn berättar.


Jag har arbetat med kreativit skrivande och improvisation tillsammans med barn och ungdomar i mer än tjugo år. Metoden att improvisera och intervjua fram en berättelse genom att ställa frågor och låta barnet bestämma innehållet utvecklade jag tillsammans med min son när han var liten, vilket resulterade i böckerna Kalle Spader och Kalle Spader och Piratpojken